ROZDĚLENÍ JEDNOTEK PO

dle předurčenosti pro dopravní nehody se rozlišují následující typy jednotek PO:
 
A 
jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na dálnicích, rychlostních
silnicích I. třídy, rychlostních místních komunikacích a silnicích I. třídy pro dálkovou
a mezistátní dopravu určená Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS
kraje
– je vybavena vozidlem RZA nebo TA minimální hmotnostní třídy L nebo CAS
ve speciálním technickém provedení minimální hmotnostní třídy M
– základní poãetní stav směny stanovený přílohou č. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci
a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., je zvýšen o 2 příslušníky
 
B 
jednotka HZS kraje nebo jednotka sboru dobrovolných hasičů vybrané obce kategorie
JPO II předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích určená Ministerstvem vnitra –
generálním fieditelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje
– je vybavena RZA nebo TA minimální hmotnostní třídy L
 
C 
jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích nebo jednotka
sboru dobrovolných hasičů vybrané obce kategorie JPO II (vyjímečně JPO III) předurčená
pro záchranné práce na vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic I. třídy, rychlostních místních
komunikací a silnic I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu určená územní příslušným HZS kraje
– je vybavena CAS ve speciálním technickém provedení minimální hmotnostní třídy M
 
D 
jednotka sboru dobrovolných hasičů vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III předurčená
pro záchranné práce na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích
– je vybavena vozidly CAS nebo DA, která mají ve výbavě alespoň sadu ručních vyprošťovacích
nástrojů
 
E
 jednotka HZS kraje vybavená automobilovým jeřábem s nosností výložíku do 20 tun
a lanovým navijákem do 40 tun
 
F 
jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro vyprošťování těžkých vozidel nebo
ke zvedání břemen, např. při odstraňování stavebních konstrukcí zřícených budov
– je vybavena vyprošťovacím automobilem nebo automobilovým jeřábem s nosností výložníku
nad 20 tun
 
– dle předurčenosti na havárie se rozlišují následující typy jednotek PO :
 
O
 jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro likvidaci havárií nebezpečných látek
– zajišťuje pohotovost skupiny 3 specialistů na nebezpečné látky k výjezdu nad rámec
základního početního stavu směny příslušné stanice HZS kraje stanovené
přílohou č. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany,
ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
– maximální doba dojezdu jednotky typu „O“ z místa dislokace této jednotky na předpokládané
nejvzdálenější místo zásahu je 120 minut
 
S 
jednotka HZS kraje určená Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS
kraje dislokovaná v místech hlavních přepravních tras nebezpečných látek tak, aby maximální
doba dojezdu jednotky PO s typem předurčenosti „S“ z místa dislokace této jednotky
na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu byla 40 minut
 
Z 
každá jednotka HZS kraje nezařazená do typu „S“ nebo „O“ nebo jednotka sboru dobrovolných
hasičů vybrané obce kategorie JPO II určená územně příslušným HZS kraje
 
 

TYPY STANIC HZS

C1

stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 50 tisíc, kde jednotka HZS kraje zabezpečuje výjezd

dvou družstev

 

C2

stanice umístěná v obci s počtem obyvatel obyvatel od 50 tisíc do 75 tisíc, kde jednotka HZS kraje

zabezepečuje výjezd dvou družstev

 

C3

stanice umístěná v obci s počtem  obyvatel nad 75 tisíc, kde jednotka HZS kraje zabezpečuje výjezd

tří družstev

 

P0

stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 15 tisíc, kde jednotka HZS kraje vznikla sdružením

prostředků obce a HZS kraje podle § 69a zákona o požární ochraně

 

P1

stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 30 tisíc nebo v části obce, kde jednotka zabezpečuje

výjezd družstva o zmenšeném početním stavu

 

P2

stanice, která zabezpečuje výjezd družstva a je vybavena stanovenou požární technikou a výškovou

technikou; stanice P2 se zřizuje v obci s počtem obyvatel

a) do 15 tisíc, pokud je v obci více než 10% budov s více než 5 nadzemními podlažími a pokud není

uskutečnitelná přeprava automobilového žebříku nebo automobilové plošiny z jiné stanice nebo

jednotky do 15 minut

b) nad 15 tisíc, pokud v obci není uskutečnitelná přeprava automobilového žebříku nebo automobilové

plošiny z jiné stanice nebo jednotky do 15 minut

 

P3

stanice umístěná v obci nebo části obce s počtem obyvatel do 30 tisíc, kde jednotka HZS kraje

zabezpečuje výjezd jednoho družstva a družstva o zmenšeném početním stavu

 

P4

stanice umístěna v obci nebo části obce s počtem obyvatel nad 30 tisíc, kde jednotka HZS kraje

zabezpečuje výjezd dvou družstev
 

KATEGORIE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY

1) JPO s územní, které provádí zásah i mimo katastrální území obce, v níž jsou dislokovány. Jde o tyto jednotky:

JPO I – jednotka požární ochrany HZS ČR, s územní působností do 20 minut jízdy z místa dislokace, zajišťuje

výjezd do 2 minut od vyhlášení poplachu, dojezdová vzdálenost z místa dislokace je 15 až 20 km.

JPO II – jednotka požární ochrany SDH obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání,

s územní působností do 10 minut jízdy z místa dislokace, zajišťuje výjezd do 5 minut od vyhlášení poplachu,

dojezdová vzdálenost z místa dislokace je 7,5 až 10 km.

JPO III – jednotka požární ochrany SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v JPO dobrovolně, s územní

působností do 10 minut jízdy z místa dislokace, zajišťuje výjezd do 10 minut od vyhlášení poplachu,

dojezdová vzdálenost z místa dislokace je 7,5 až 10 km.


2) JPO s místní působností plní úkoly zpravidla v místě příslušném katastrálním území obce nebo areálu

podniku svého zřizovatele, popřípadě na výzvu územně příslušného operačního střediska.

JPO IV – jednotka požární ochrany HZS podniku zřizovaná právnickou nebo podnikající fyzickou osobou,

poskytuje speciální požární techniku na výzvu územně příslušného operačního střediska, zajišťuje

výjezd do 2 minut od vyhlášení poplachu
JPO V – jednotka požární ochrany SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany

dobrovolně, zajišťuje výjezd do 10 minut od vyhlášení poplachu, dojezdová vzdálenost je 3,5 až 5km.

JPO VI – jednotka požární ochrany SDH podniku zřizovaná právnickou nebo podnikající fyzickou osobou,

poskytuje speciální požární techniku na výzvu územně příslušného operačního střediska,

zajišťuje výjezd do 10 minut od vyhlášení poplachu.

 

Kategorie JPO JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI
Doba výjezdu (min) 2 5 10 2 10 10
Územní působnost (min) 20 10 10 není není není