Zkratky hasičské techniky

Základní zásahové požární automobily Speciální zásahové automobily
AS - automobilová stříkačka AJ - automobilový jeřáb
CAS - cisternová automobilová stříkačka AP - automobilová plošina
DA - dopravní automobil AZ - automobilový žebřík
PHA - pěnový hasicí automobil HA - hadicový automobil
PLHA - plynový hasicí automobil PKN - požární kontejnerový nosič
PRHA - práškový hasicí automobil LCAS/LKHA - letištní speciál
KHA - kombinovaný hasicí automobil LP - lesní speciál
RZA - rychlý zásahový automobil O - ostatní
  TA - technický automobil
  TACH - chemický automobil
  - požární vlak
  UA - užitkový automobil
  VA - vyšetřovací automobil
  VEA - velitelský automobil
  VYA - vyprošťovací automobil
  PPLA - protiplynový požární automobil
  NA - nákladní automobil
  OA - osobní automobil
  A - autobus
  T - traktor
Označení požárních kontejnerů Označení pomocných požárních kontejnerů
KCE - kontejner čerpací KCI - kontejner cisternový
KCH - kontejner chemický KCM - kontejner časoměrný
KCS - kontejnerová cisternová stříkačka KLO - kontejner lodní
KDE - kontejner dekontaminační KNA - kontejner nákladní
KEV - kontejner expertizní vyšetřovací KOD - kontejner odtahový
KHD - kontejner hadicový KSK - kontejner skříňový
KKU - kontejner komunikační uzel KTA - kontejner tankovací
KKH - kontejner kombinovaný hasicí  
KME - kontejner měřící  
KNP - kontejner nouzového přežití  
KOB - kontejner občerstvovací  
KOK - kontejner odsavač kouře  
KOP - kontejner operační  
KPH - kontejner pěnový hasicí  
KTP - kontejner plachtový  
KPLH - kontejner plynový hasicí (CO2)  
KPO - kontejner povodňový  
KPRH - kontejner práškový hasicí  
KPP - kontejner první pomoci  
KPPL - kontejner protiplynový  
KRO - kontejner ropný  
KSP - kontejner sprchovací  
KST - kontejnerová stříkačka  
KTE - kontejner technický  
KTY - kontejner týlový  
KUB - kontejner ubytovací  
KVE - kontejner velitelský  
KZS - kontejner základnová stanice  
Označení požárních přívěsů
PLP - přívěsná lafetová proudnice (monitor)
PH - přívěs hadicový
PMS - přívěsná motorová stříkačka
POS - přívěsná osvětlovací stanice
POK - přívěsný odsavač kouře
PPM - přívěsný pěnomet
PPR - přívěsný přiměšovač
PP - přívěsná plošina
PT - přívěs technický
PZ - přívěsný žebřík
P - přívěs ostatní
Rozdělení podle hmotnosti Rozdělení podle konstrukce podvozku Rozdělení podle požárního příslušenství
UL - velmi lehké (do 3000 kg) 1 - silniční Z - základní
L - lehké (od 3000 kg do 7500 kg) 2 - smíšené - redukované
M - střední (od 7500 kg do 16000 kg) - terénní V - rozšířené
S - těžké (od 16000 kg)   T - technické
    LP - k hašení lesních požárů
    H - k hašení
    CH - chemické
    N - ropné
    VH - pro velkoobjemové hašení
    MS - s motorovou stříkačkou
    PC - s požárním čerpadlem

VÍCE INFO - ŘÁD STROJNÍ SLUŽBY ZDE