DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
HASIČI 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
POLICIE ČR 158
MĚSTSKÁ POLICIE 156
JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112